Energy Analytics

Výzvy na predkladanie ponúk (podlimitné zakázky) na stavebné úpravy objektov - súťažné podklady pre projekty
PRV SR 2007 - 2013

OS1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Opatrenie č 1.1 - Modernizácia fariem

Podklady si môžete stiahnuť z priložených zbalených súborov

dp-devin.zip

dpdevindoplnenie.zip

oznámenia o otváraní obálok:

Formuláre si môžete stiahnuť z priložených PDF dokumentov:

formular-ostatne.pdf

formular-kriteria.pdf